Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Myšlenku, postavit v Hejčíně chrám zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději inicioval arcibiskup Prečan při oslavách 1100. výročí narození sv. Cyrila na Velehradě. Toto rozhodnutí posílila i skutečnost, že v Olomouci, v blízkosti kostela sv. Mořice, kdysi stávala svatyně zasvěcená právě těmto věrozvěstům.
Trojlodní kostel s plochým stropem, který evokuje interiér římských starokřesťanských kostelů, navrhl architekt Ladislav Skřivánek. Byl postaven v letech 1929 – 1932 ve stylu neoklasicizující moderny. Významným prvkem exteriéru je sloupové předsíní a především 65 metrů vysoká věž s 8 metrů dlouhým křížem na vrcholu a s bronzovým sousoší sv. Cyrila a Metoděje od olomouckého sochaře Julia Pelikána, který se podílel i na další výzdobě. Autorem vitráží a velkolepé oltářní mozaiky je Jano Köhler. Varhany s třiceti rejstříky pochází od krnovské firmy bratří Riegerů. V kryptě chrámu je umístěna hrobka arcibiskupa Prečana.

Více informací