Vila Vladimíra Müllera

Vilu, kterou si v letech 1927-1928 nechal postavit na Lazcích Vladimír Müller, ovlivnil purismus, jeden z dominantních architektonických směrů dvacátých let. Jejím autorem je olomoucký rodák Paul Engelmann, významný olomoucký židovských projektant a žák architekta Adolfa Loose. Když se Vladimír Müller, ředitel zdejšího Pozemkového ústavu, někdy v roce 1927 svěřil přátelům o svém záměru stavět rodinný dům, byl mu doporučen právě Engelmann. Dům je typickým autorovým dílem dvacátých let. Ve strohé stavbě malého úsporného domu spojil Loosovo prostorové řešení tzv. Raumplanu se svým smyslem civilního řešení obytných prostor. Tento novátorský koncept, nejzřetelněji patrný v centrální obytné hale, rozdělené do tří sekcí (komunikační, obytné a jídelní), ale architekt na rozdíl od svého inspirátora nevložil do velké luxusní vily, ale do obyčejného rodinného domu. Raumplanu, tedy prostorovému plánu, tak jakoby vdechl nový život.

Více informací