Arcidiecézní muzeum

Arcidiecézní muzeum bylo založeno v roce 1998 a nachází se v areálu, který je od roku 1995 národní kulturní památkou a je v majetku církve. Jedná se o první muzeum tohoto typu u nás. Autory architektonického řešení muzea jsou Petr Hájek, Tomáš Hradečný a Jan Šépka, kteří do historických budov kapitulního děkanství vložili ryze moderní architektonické prvky, jako je beton, sklo a ocel. Vznikla tak unikátní moderní stavba, která zároveň respektuje původní historické domy.

Více informací